เพลินเพลินติวานนท์-ปากเกร็ด จัดกิจกรรมทำบุญตึก สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบุญบ้านเข้าอยู่ใหม่ #วิถีไทยเรียลเอสเตท #กดติดตามไว้ #โครงการใหม่จองได้ทัน