นิตยสาร Biz Focus Industry ลงบทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท วิถีไทยเรียลเอสเตท จำกัด โดยได้รับการตีพิมพ์ในฉบับเดือน 12/2560