คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย
 •  อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

ติดต่อสมัครงานที่

 • คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  69/56 หมู่ที่ 1 ซอยพระแม่การุณย์
  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทร 087-514-5435
  อีเมล danathipatr@gmail.com
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หญิง
 • อายุ 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อโดยตรงที่คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  โทร. 087-514-5435 และอีเมล danathipatr@gmail.com
ให้ผู้สมัครส่งประวัติส่วนตัว (Resume’) พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจ มาที่ Email: danathipatr@gmail.com (คุณอธิภัทร)