ต้องการ ผู้รับเหมากระเบื้อง จำนวนมาก
เริ่มงานได้เลย งานต่อเนื่อง จ่ายเงินตรง
ไซท์งาน ซ.เวิร์คพอยท์ / แจ้งวัฒนะ

ติดต่อสมัครงาน โทร.

 • 064-576-9599 คุณก้อง

ติดต่อสมัครงานที่

 • คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  69/56 หมู่ที่ 1 ซอยพระแม่การุณย์
  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทร 087-514-5435
  อีเมล [email protected]

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อโดยตรงที่คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  โทร. 087-514-5435 และอีเมล [email protected]

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อโดยตรงที่คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  โทร. 087-514-5435 และอีเมล [email protected]

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อโดยตรงที่คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  โทร. 087-514-5435 และอีเมล [email protected]

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อโดยตรงที่คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  โทร. 087-514-5435 และอีเมล [email protected]

ผู้รับเหมา
1. ผู้รับเหมากระเบื้อง
2. ผู้รับเหมาก่อฉาบ/ งานปูน
3. ผู้รับเหมาเหล็ก /งานต่อเติม

วิธีการสมัคร

 • ติดต่อโดยตรงที่คุณอธิภัทร รวมทรัพย์ (ฝ่ายบุคคล)
  โทร. 087-514-5435 และอีเมล [email protected]
ให้ผู้สมัครส่งประวัติส่วนตัว (Resume’) พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจ มาที่ Email: [email protected] (คุณอธิภัทร)