ความสำเร็จของเรา

เริ่มต้นมาจากงานรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อ บจก. อิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้าง มีผลงานมากมาย จากนั้นจึงมาพัฒนาสู่กิจการอสังหาริมทรัพย์ในชื่อ บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

เริ่มต้นจาก บริษัท อิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทนี้ถือเป็นการสืบทอดกิจการต่อจากรุ่นพ่อที่ทำธุรกิจหลากหลายด้านทั้ง รับเหมาก่อสร้าง อพาร์ทเมนท์ ตลาดรวมทรัพย์ ด้วยความที่คุ้นเคยกับทำเลย่านติวานนท์นี้เป็นอย่างดี จึงมองเห็นว่าในทำเลนี้ยังมีคนผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง แต่ไม่สามารถซื้อหาที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมได้  รวมถึงคอนโดในทำเลนี้แม้จะมีราคาที่ไม่สูงมากแต่ก็มีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เล็กจนเกินไป จึงเกิดเป็นโอกาสในการพัฒนา เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม เพื่อการอยู่อาศัย ด้วยชื่อบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด และด้วยพื้นฐานธุรกิจของครอบครัวที่เคยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  บริษัทฯ จึงมีข้อมูลเรื่องความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี อีกทั้งทางผู้บริหารมีแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในราคาที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อพัฒนาโครงการในปัจจุบัน ทั้งด้านทำเล การออกแบบ ขนาดห้อง สเป็ควัสดุ ราคา จนถึงพื้นที่จอดรถหรือพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้สะท้อนถึงแนวทางของบริษัทอย่างชัดเจน

บริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยมีคุณอธิภัทร รวมทรัพย์ และคุณนาถวนิต รวมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในปัจจุบัน บจก. วิถีไทย เรียลเอสเตท ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่พักอาศัย ในทำเลต่างๆ ที่สะดวกต่อการคมนาคม ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค อยู่ตลอดเวลาโดยกำหนดรูปแบบของ แต่ละโครงการให้แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง และอำนวยความสะดวกสบาย ในวิถีชีวิตที่ทันสมัยของผู้คน ตามเจตจำนงเบื้องต้น เมื่อครั้งเริ่มธุรกิจ ว่าจะเน้นให้คนในชุมชนมี “คุณภาพชีวิตที่ดี” บริษัทฯ มีทีมงานบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ที่มีประสิทธิภาพ คอยดูแล และเอาใจใส่ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้ยังคงมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป ส่งผลให้ทรัพย์สินมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในอนาคต

ผลงานอันน่าภูมิใจของเรา

เราดำเนินโครงการมากมายภายใต้งานการก่อสร้างและการออกแบบระดับมืออาชีพ จึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายท่าน และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานที่เราภาคภูมิใจนำเสนอ